Đã Hủy

snova - logo design

I would like you to create a logo for my company "snova"; it is software which will run on custom set-top-box. Let me provide more details once you accept this job. Of course, I have more work - each application page design for snova.

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: top logo design company, top logo create, set company logo, page create logo, logo design top, custom logo design company, company logo design job, software create logo, create page logo, application logo design, application create logo, top logo design software, set top box, design logo application, create custom logo, box logo, set company design page, create company logo design, design software box logo, design set top, application logo, set logo, set top design, design set top box, software box logo design

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1613725

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dartex

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(37 Đánh Giá)
9.4