Đang Thực Hiện

Social Integration

Implementation of new Social Button feature across all pages on the website

Kỹ năng: Javascript, PHP, SEO

Xem thêm: social integration, implementation social networking website, social engine website integration, social networking website programming, social links website

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Port Alfred, South Africa

Mã Dự Án: #1718079

Đã trao cho:

AndreiMk

Hired by the Employer

$50 USD trong 2 ngày
(65 Đánh Giá)
6.6