Đã Đóng

Chạy quảng cáo facebook ads tin tuyển dụng

Chạy quảng cáo tin tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Nam bằng facebook ads đảm bảo hiệu quả.

Yêu cầu freelancer đã có kinh nghiệm chạy QC tin tuyển dụng cho các đơn vị

Kĩ năng: Digital Marketing, Quảng cáo trên Facebook, Quảng bá truyền thông

Xem nhiều hơn: free facebook ads coupon code, facebook ads coupon code, free facebook ads coupon, find facebook ads, filter facebook ads, php submit facebook ads, facebook ads clone, adultdating facebook ads, coupon facebook ads, coupons facebook ads, facebook ads bid profile, ip facebook ads, latest facebook ads coupon, latest facebook ads coupon code, facebook ads manager 146, facebook ads approved, facebook ads vcc, nhập hóa đơn chứng từ, biết bài viết về các món ăn

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #17804872

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

Lakshithamadu

Give me order.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0