Find Jobs
Hire Freelancers

Comprehensive Social Media Marketing Campaign

₹100-400 INR / hour

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹100-400 INR / hour

I'm seeking an experienced Social Media Marketing freelancer to manage and enhance my brand's presence on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. The primary goals of this campaign include: - Increasing brand awareness - Driving website traffic - Generating leads/sales An ideally skilled freelancer for this position should have: - Extensive knowledge and experience in managing diverse social media platforms - Demonstrable ability in creating engaging and relevant content - Proven track record in meeting and exceeding social media campaign goals As for the content, I have a mixture of existing content and would also require the development of new content. Your creative input will be highly appreciated in refreshing existing content and creating new engaging pieces. Looking forward to your bid!
Mã dự án: 37833194

Về dự án

8 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 8 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
8 freelancer chào giá trung bình ₹544 INR/giờ cho công việc này
Avatar người dùng
yes i am here social media expert and i can design unlimited creative design with 100% orignal and hnlimited revisions j will show samples that will blow your mind lets start work togeth to boost your business waiting for your responseee ... masoood
₹250 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hi, you can check my portfolio on my profile so you can see the projects I have previously worked on. I have experience in social media management and content creation. I would love to work with your brand.
₹250 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
With over 5 years of experience in digital marketing campaigns, I specialize in end-to-end campaign management and execution. I have a proven track record of successfully managing diverse social media platforms and driving results in terms of brand awareness, website traffic, and lead generation. My approach involves creating engaging and relevant content tailored to each platform's audience, ensuring maximum impact. I will leverage my expertise to refresh existing content and develop new, captivating pieces to enhance your brand's presence. Let's collaborate to elevate your brand's social media strategy and achieve your campaign goals effectively.
₹400 INR trong 40 ngày
5,0 (1 nhận xét)
0,2
0,2
Avatar người dùng
I'm a social media manager who has worked with brands in F&B, e-commerce and travel and tourism. Brands I have worked for: Yas Island, Warner Bros World Abu Dhabi, The Meat Co, noon I manage both creative and analytical parts of social media with ease. Skills: Adobe Suite, Sprinklr, Facebook Business Manager, Tiktok, Google Ads
₹1.400 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Noida, India
0,0
0
Thành viên từ thg 3 2, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.