Đã Đóng

Digital Marketing for a New Clothing Brand

I am looking for a digital marketing freelancer who could help boost awareness of a new clothing brand

Kĩ năng: Quảng bá truyền thông, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo, Google Analytics, Influencer Marketing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bexleyheath, United Kingdom

ID dự án: #32691233