Đã Đóng

Looking for Digital Marketing Expert

Looking for a digital marketing expert on permanent bais for our UAE Bussine.

This job is long term please apply only if you have proven experience.

Thank you

Kĩ năng: Quảng bá truyền thông, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo, Digital Marketing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #34288950