Đã Đóng

Looking for a Social Media marketing expert to do a social media audit for 5 networks

Audit mysocial media for my 5 social networks and provide insights, feedback, and action items/recommendations.

Kĩ năng: Quảng bá truyền thông, Quảng cáo trên Facebook, Twitter, Google Plus, Research Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hayward, United States

ID dự án: #34814489