Đang Thực Hiện

Social media marketing

Được trao cho:

cmvgonzaless

I'm active in social media, so I can assure you that I can look after it.

$165 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

$100 USD trong 3 ngày
(199 Nhận xét)
7.0
msmasud15

I am specialize in Social Media Marketing with Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google etc. Relevant Skills and Experience Social Media Marketing, Facebook Marketing, Marketing, Instagram, Twitter, Y Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(90 Nhận xét)
5.3
globalsquares

Social media website : Linkedin, Facebook, Google+, Twitter, Tumblr, Pintrest, Cheezburger, Myspace, Storyfy Etc. Relevant Skills and Experience I have more than 7 years of experience & expertise in Social media Mark Thêm

$100 USD trong 30 ngày
(14 Nhận xét)
5.1
$100 USD trong 30 ngày
(6 Nhận xét)
3.5
Daashken

Hello, I am very interested Relevant Skills and Experience Marketing Proposed Milestones $155 USD - f

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0