Đã Đóng

Social Media Marketing Expert to work on Commission Basis

Job Description:

Looking for Social Media Marketing experts to work on commission basis, 10-15% commission.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Pinterest, Quảng bá truyền thông, Twitter

Về khách hàng:
( 14 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #18969215