Đã Đóng

Take some Photos

I need some products photo shoot done.

There are hand bags and Wind Chimes to be shot for selling online.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Pinterest, Quảng bá truyền thông, Twitter

Xem thêm: need freelance photo editor, need photo photoshop, need photo shoot, need photo look professional, need photo rendering, need photo photoshopped, need models photo shoot

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hissar, India

Mã Dự Án: #14816839

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0