Đóng

I would like to hire a Social Media Marketer

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We are an innovative consumer tech company in SF, and have signed an endorsement deal with Jordan Bell of the Golden State Warriors. We need a social media/PR marketer who can help us promote Jordan as our new Brand Ambassador. We also will run 2 appearances for Jordan centered around fundraising for a worthy charity and doing social good, and need someone who can do PR and media outreach as well for these events.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online