Đã Đóng

Need custom bot for youtube views.

Simply, i need a bot that can send views from mobile devices, facebook and twiiter.

It must be the way SPK and Magic Views used to work.

Multithread and need to send at least 100,000 views by hour.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C#, Lập trình C++, Mạng xã hội, YouTube

Xem nhiều hơn: programming need, magic views bot, need youtube views bot, work for youtube, views bot, multithread, monimage, bot for, bot facebook, sharp hour, hour programming, views facebook youtube, youtube facebook views, bot youtube facebook views, need custom mobile, youtube facebook mobile views, bot mobile, youtube bot views facebook, facebook youtube bot, need youtube bot, send views youtube, need bot facebook, youtube bot mobile, youtube views 100, mobile views youtube views bot

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Gatineau, Canada

ID dự án: #1721042

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

XSight

Please check PMB.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0