Đang Thực Hiện

Automated Kickoff of Flash Program in Facebook

Develop an automated program to kickoff a flash program on a facebook business page (the flash program is already developed). Currently, the flash program starts when a user clicks on the start program. i would like it to start automatically when the user lands on the page.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: program like facebook, facebook develop, facebook business page, flash page program, develop facebook, facebook page develop, facebook automatically, start program, developed facebook, automatically facebook page, flash facebook business, facebook program, facebook page automated, facebook automated, web design facebook integration business, program facebook, program developed, facebook link business page, facebook flash page, facebook flash, facebook banners business pages, develop program, develop flash program, using facebook promote business, Develop Facebook page

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1009622

Đã trao cho:

jahan121121

================================(Check my PM please )========================

$30 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
4.3