Đang Thực Hiện

1000 CANADA FANS NEED

I need to add 1,000 Facebook Fans

ALL fans must come from the Canada

ALL REAL and time is 3 DAYS , Urgent work .

1k/$35

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook add 1000, canada fans, fans need, bsus60, add 1000 fans, add 1000 facebook, facebook canada, need facebook urgent, time calculator days, flash time counter days, excel time multiple days

Về Bên Thuê:
( 101 nhận xét ) Bogra, Bangladesh

Mã Dự Án: #1736481

Đã trao cho:

FbTwSupplier

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

teamexpert786

ready to start check p.m

$80 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9