Đã Đóng

Connect through facebook button - Post as status

I need somebody to implement a connect through facebook button.

When they click allow in the background it will post as their status and show on their friends news feeds.

I do not want it to post to their wall only as a STATUS.

This is a very basic project.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: wall post, news post, need somebody status, facebook background, wall post post, facebook want button, post facebook button, social connect, post wall friends facebook, facebook post button, facebook button post wall, facebook post status button, post friends wall, news wall, wall post friends facebook, post friends wall facebook, facebook wall post wall, click facebook button, post facebook friends, xyzgroup, want status facebook, facebook post friends wall, post status facebook, click button, facebook news

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) sydney, Australia

ID dự án: #1705669

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

softsolution2000

Ready to do it right away...

$100 AUD trong 3 ngày
(149 Nhận xét)
7.1
anamul12

Dear sir, check my PMB for more details...

$30 AUD trong 12 ngày
(475 Nhận xét)
7.1
rajib999

Dear sir please read your inbox for details.

$50 AUD trong 3 ngày
(14 Nhận xét)
4.2
fajarID

i know what u need..

$30 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0