Đã Hủy

Custom project for Marjan

Facebook fans / likes 2000 users pressing like and stay , must have active accounts on facebook

project must be completed in two days, very urgent

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook project, facebook custom, idkr, facebook custom 2012, marjan facebook, facebook marjan, project must completed, custom facebook layout, project mention facebook application, custom facebook myspace, dotproject project custom sort, project emails facebook, custom facebook layouts

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Gaziantep, Turkey

Mã Dự Án: #1645396

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 2 ngày
(2513 Đánh Giá)
8.5