Đã Hủy

Cutom Project for Dilipjaipur

Facebook fan campaign Dilipjaipur

500 facebook Likes

As Discussed.

Budget is limited.

Real fans needed.

100% USA.

Links sent in PMB.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook limited, likes links, 500 budget facebook, distravel, likes campaign, campaign likes, 500 likes needed, ivr project outsource usa, project bidding usa, project design usa, project seller usa, project php freelancer needed, project getafreelancer usa people, project autos usa

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1706982

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

Dilipjaipur

Hi, pls check PMB, thanks

$2 USD / giờ
(73 Đánh Giá)
5.3