Đã hoàn thành

3 K facebook app vote contest need

I need 3000 apps vote for competition

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

3. Like page

[url removed, login to view] my name Ng siu ki

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

The link

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: k bid, facebook apps project, com contest, name my app, name contest, ki , k facebook, facebook app vote, facebook page apps, page contest, vote facebook page, win facebook vote competition, facebook vote contest app, facebook low, facebook app vote fast, low facebook, vote facebook apps, apps facebook com, facebook apps competition, need vote contest facebook, app competition facebook, facebook vote project, facebook vote apps, 3000 social, facebook win contest

Về Bên Thuê:
( 403 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1740144

Đã trao cho:

sumiya555

Check PMB for details.

$240 HKD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.3

13 freelancer đang chào giá trung bình $577 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$240 HKD trong 1 ngày
(1911 Đánh Giá)
8.3
captchaworker10

~~ 100% Guaranteed [url removed, login to view] Provideing our service Untill U will Satisfy 101% ~~

$720 HKD trong 3 ngày
(355 Đánh Giá)
7.7
richard6212

||~~~|| Dear Sir; Ready to Start, Will try You Given Our 100% for Your Satisfaction with our Service, Pls check PMB for More Details, Regards Gholam Maola ||~~~||

$240 HKD trong 1 ngày
(394 Đánh Giá)
7.2
WIKIMEDIASVERIGE

DEAL WITH THE SATISFACTION OF THE BUYER.

$1000 HKD trong 1 ngày
(215 Đánh Giá)
6.7
BestESolutionsBD

check my PMB for details. thanks

$240 HKD trong 2 ngày
(171 Đánh Giá)
6.7
dataworker2009

Please check [url removed, login to view]

$3200 HKD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
6.4
kirifm

Ready for the work pleas check private message....

$240 HKD trong 1 ngày
(229 Đánh Giá)
6.3
ashrafulbiplob

Just PM me details, willing to start right away.

$240 HKD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
5.4
palash1987

Please check PM

$1200 HKD trong 3 ngày
(54 Đánh Giá)
5.2
youngtiger

Sir, Please check PM

$1000 HKD trong 2 ngày
(32 Đánh Giá)
5.1
showpnoshiriit

===verry nice project please check PM===

$240 HKD trong 1 ngày
(64 Đánh Giá)
5.1
marimphil

========please check pm thanks==========

$240 HKD trong 3 ngày
(22 Đánh Giá)
4.7
Arafatroni

To start now.>>>check your pm

$700 HKD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
3.0
pvillaester

hi ...i need this work, i have alots of FB friends can easily done this job as soon as possible ...i can offer lowest bid ..thank .plzzz i want more info, where i find your name?

$240 HKD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DericWard

sir, see your PM. Thank you.

$240 HKD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0