Đã hoàn thành

1K facebook app vote contest need

I need 1000 apps vote for competition

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

3. Like page

[url removed, login to view] my name Keith Tong

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

The link

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: facebook apps project, com contest, facebook vote contest app, name my app, name contest, keith, facebook app vote, facebook page apps, page contest, facebook 1000 app, vote facebook page, win facebook vote competition, app 1000 facebook, facebook low, 1000 vote link, 1000 link facebook, facebook app vote fast, low facebook, vote facebook apps, 1000 app facebook, facebook apps competition, need vote contest facebook, app competition facebook, facebook vote project, need 1000 page

Về Bên Thuê:
( 403 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

ID dự án: #1725202

Được trao cho:

akhossain84

Dear Sir, Please check my PMB for [url removed, login to view]

$240 HKD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $696 cho công việc này

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$240 HKD trong 1 ngày
(2213 Nhận xét)
8.8
dataworker2009

Hello,Pls have a look to your [url removed, login to view]

$1600 HKD trong 2 ngày
(88 Nhận xét)
6.4
shahriabd

Ready to start....:) Please check pm

$700 HKD trong 1 ngày
(100 Nhận xét)
5.4
Arafatroni

Can start right now.....

$700 HKD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.0