Đã Hủy

Facebook Apps Vote (URGENT)

I need 1000 votes within very short time.

Need total 4000 votes in very short time.

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

[url removed, login to view] the page

[url removed, login to view] the picture

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook apps project, need vote, facebook apps, want picture facebook, facebook 1000 picture, vote picture, urgent votes facebook, facebook page apps, vote facebook page, facebook 1000 votes, facebook vote votes, 4000 page, facebook low, 1000 vote link, 1000 link facebook, low facebook, vote facebook apps, facebook vote project, facebook 1000 vote, need win votes, facebook vote apps, need facebook votes fast, 1000 votes fast, facebook page picture, need urgent vote facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jessoe, Bangladesh

Mã Dự Án: #1700792

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 1 ngày
(272 Đánh Giá)
6.5
kabbo975

:::::::::::::::::Always try to fulfill your desire,until your satisfaction. PMB send:::::::::::::

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.4
mamakkee

Dear Sir, Please check my PMB for [url removed, login to view]

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0