Đã Hủy

Facebook Apps Vote

Need total 5000 votes in very short time with in 24 hours.

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

[url removed, login to view] the page

[url removed, login to view] the picture

completed.

Want fast vote.

My budget is $35 for every 1000 votes.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook vote apps, need vote, facebook apps, want picture facebook, facebook 1000 picture, vote picture, facebook page apps, vote facebook page, 5000 facebook votes, facebook 1000 votes, facebook vote votes, need 5000 votes, 1000 vote link, 1000 link facebook, vote facebook apps, hours facebook vote, facebook 1000 vote, need facebook votes fast, 1000 votes fast, facebook 5000 votes, facebook page picture, 5000 link facebook, need facebook vote, 1000 facebook apps, facebook 1000 apps

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Daka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1705950

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

yousufseddat

So faster votes can provide 100%

$8 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.6