Đóng

Facebook Auto Like Code

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $863 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi all,

I'm an IT Manager. My company has created a new Facebook Fanpage

I need a coder, freelancer who can help me to creat all code with Facebook Service

I need to have more and more fans who like my Facebook Fanpage

Maybe the scripts, the code, the software what helps me to Marketing to more people

Please read and make a deal with me

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online