Đã Đóng

10k Facebook Fan Likes

I need someone who can provide 10,000 Facebook Fans to my fan page.

Must be real people, real accounts.

Must be all US fans

No bots

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: social fan, real people likes, 10k real likes, page 10k, 000 likes fans page, 10k facebook page, need 10k facebook page, 10k facebook accounts, 10k fan page, facebook 10k accounts, need 10k likes, facebook fan real, 10k accounts facebook, likes real, facebook real accounts, 000 fan page, facebook fan page accounts, 10k page

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Carmel, United States

Mã Dự Án: #1009538

7 freelancer đang chào giá trung bình $159 cho công việc này

mikechuah

Please check PM....

$250 USD trong 10 ngày
(89 Đánh Giá)
7.9
mnrony

Hi,I can get you 100 % real and active US fans.Pls check INBOX.Thanks

$100 USD trong 4 ngày
(107 Đánh Giá)
6.6
veinbust1

Please check pmb for details !

$30 USD trong 5 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0
bellal

Hi, Please check PM.

$150 USD trong 20 ngày
(76 Đánh Giá)
5.0
ThePrincess

Please read PM

$250 USD trong 30 ngày
(7 Đánh Giá)
2.5
sarahsarah

Please allow me to do this work.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
socialadvertpr

Hello, I have sent you a private message with the details.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0