Đang Thực Hiện

Facebook fans, 2000, immediately

Not in 3 days, not in 2 days, make a bid now, win and finish the job next morning!!

We have $15-30 budget for it.

We dont need real people but we dont want to be deleted from FB.

Bid now!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: want 2000 facebook, want 2000, job 2000, finish facebook, need 2000 fans, 2000 fans, win facebook, hajdupeter, fans fb

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) BUDAPEST, Hungary

Mã Dự Án: #1044992

Đã trao cho:

nalendraz

ready for finishing now need admin panel thanks

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

rony47

===============Dear sir, Could U pl z check PM 4 more details, Thank x.===============

$30 USD trong 3 ngày
(1765 Đánh Giá)
8.4
lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$30 USD trong 1 ngày
(100 Đánh Giá)
5.7
Kamalkishover

We can do this Perfectly. Pls Check PM for Detail

$50 USD trong 3 ngày
(38 Đánh Giá)
5.2
rosycheeksrose

I've got a a Facebook Account...and I log in almost everyday!...

$35 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0