Đang Thực Hiện

16k Facebook fans within 2 days.

I need 16k Facebook fans within 2 days. Fans can be worldwide but need to finish in 2 days. If you can not deliver within 2 days , i do not pay you

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: finish facebook, days suspended facebook, days project facebook, pay commissions worldwide, pay days, facebook myspace administrator hourly pay rates, days application facebook sample, website pay finish website, days building facebook application, days creation facebook

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Meherpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1706241

Đã trao cho:

vanessa1589

can get 20k within 2 days %100 sure.

$55 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

shahinurnpi

Hi, I want to ur [url removed, login to view] me have 20000 facebook id.

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0