Đang Thực Hiện

16k Facebook fans within 2 days.

I need 16k Facebook fans within 2 days. Fans can be worldwide but need to finish in 2 days. If you can not deliver within 2 days , i do not pay you

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: finish facebook, days suspended facebook, days project facebook, pay commissions worldwide, pay days, days application facebook sample, days building facebook application, days creation facebook

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Meherpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1706241

Đã trao cho:

vanessa1589

can get 20k within 2 days %100 sure.

$55 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

shahinurnpi

Hi, I want to ur work.still me have 20000 facebook id.

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0