Đang Thực Hiện

10k Facebook Fans

hi all

i am looking for 10k fans

i only want REAL account

can be worldwide but would appriceate more if from

Germany

Spain

Canada

US

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook germany social networking, spain fans, canada fans, worldwide facebook, germany facebook, fans spain, worldwide real fans, facebook real account, spain facebook, germany fans, facebook worldwide, 10k facebook account, fans provider real estate, facebook canada, want facebook account

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1027117

8 freelancer đang chào giá trung bình $310 cho công việc này

mikechuah

Please check PM

$30 USD trong 10 ngày
(89 Đánh Giá)
7.9
MyFacebook

Thnx 4 Invitation , Plz CHK PMB

$150 USD trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
adnan920

Check Pm....

$200 USD trong 30 ngày
(94 Đánh Giá)
4.7
bonoyl

please read PM

$505 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
3.4
fbpvaforsale

Let's Start ..

$35 USD trong 8 ngày
(3 Đánh Giá)
1.6
fahad1982

Hard Working Team

$1500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
francis001

sir i can do the job

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
beenanish

I am sure that i can complete ur job within the time period.

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0