Đã hoàn thành

Facebook friends for company

Hi All,

For the company I work at we would like to have a lot of Facebook friends.

To make the brand more popular.

The country's were I would like to find fans are:

Most important:

- Netherlands

- USA

- Germany

- England

- Spain

Hope to hear form you

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook find, brand usa, find facebook friends, facebook find friends, friends of, find friends, find facebook, facebook friends, friends facebook germany, facebook germany social networking, germany friends facebook, germany friends, friends usa, company usa, friends germany, spain fans, lot friends, facebook friends germany usa, friends germany usa, friends germany facebook, germany facebook, facebook form, friends social networking, fans spain, facebook usa germany

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Delft, Netherlands

Mã Dự Án: #1059220

Đã trao cho:

RockingExpert

PM sent ...

$230 USD trong 30 ngày
(777 Đánh Giá)
7.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

i3solutionsbd

Lets start..

$100 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
photon174

Expert here .PM sent

$100 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nowgameover

Good Day sir Plz check PM regards Awan

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0