Đã hoàn thành

Facebook Likes - Women, Moms

I need someone who can get me 500 Facebook likes. Can be from anywhere, but majority must be female.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: get 500 likes, female likes, facebook anywhere, can 500 likes, need likes free, age facebook female, women facebook, facebook tab fan can comment, facebook female pva, usa facebook female, facebook female, facebook female members, facebook account disabled can mafia wars, social networking women, female social, moms

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Kingman, United States

Mã Dự Án: #1674742

Đã trao cho:

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 3 ngày
(2523 Đánh Giá)
8.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 5 ngày
(659 Đánh Giá)
7.7
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 1 ngày
(125 Đánh Giá)
6.0
shahriabd

Hello please check it..Pm sent

$30 USD trong 1 ngày
(165 Đánh Giá)
5.9
RizwanZafar

i had already done project as you need. we pay face book for like . it is not any type of scam.

$65 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0