Đang Thực Hiện

5k Facebook Likes

I need 5,000 Facebook Likes for my Facebook Page. You will not be given access as an administrator to our Facebook Account or backend. Project should be completed within 1 week

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook administrator, administrator facebook, networking administrator, likes week, facebook account, backend facebook, facebook backend, facebook activated disabled account, facebook texas holdem account, thanks project completed workers, facebook aspnet backend, account project visual basic

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Dour, Belgium

Mã Dự Án: #1611937

Đã trao cho:

ssuet123

plz accept me

$45 USD trong 5 ngày
(454 Đánh Giá)
7.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

FreelancerN70

======please check pmb for details====Thankx====

$30 USD trong 1 ngày
(350 Đánh Giá)
6.9
ffbbfans

ready to start work

$54 USD trong 7 ngày
(26 Đánh Giá)
4.4
marimphil

==========please check pm==============

$30 USD trong 3 ngày
(28 Đánh Giá)
4.7
safalworker

sir plz check PMB for more detail thank :)

$40 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0
kabbo975

:::::::::::::::::Always try to fulfill your desire,until your satisfaction. PMB send:::::::::::::

$30 USD trong 6 ngày
(5 Đánh Giá)
2.4
rongonzubayer

i am perfect for that......

$250 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0