Đang Thực Hiện

500 Facebook Likes

500 REAL UK Facebook likes (25 each for 10 Facebook Landing Pages/ URLs). Location in the UK.

- 25 likes each on 20 different Facebook landing pages.

- Names to be real, all in UK location.

- Ages to be 50+ (for 10 landing pages) and 60+ (for the other 10 landing pages)

- You will then 'unlike' the FB likes when I ask later (when we have added 25 new names to replace the names that you add)

Can you look at bid and confirm:

- Price

- When you can start

- When you can finish

Thanks J.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: ask likes, finish facebook, likes add, facebook add 500, different likes, different facebook, add likes, 500 facebook

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) New York, United Kingdom

Mã Dự Án: #1653528

Đã trao cho:

seomaster212

Hello sir i am ready for work kindly check pm

$30 USD trong 1 ngày
(141 Đánh Giá)
6.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 3 ngày
(636 Đánh Giá)
7.6
momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 1 ngày
(262 Đánh Giá)
6.5
iamqasimaslam

Pm Send Sir

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.2