Đang Thực Hiện

1,000 Facebook "Likes" from Minnesota

1,000 Facebook Likes from Minnesota -Each like must be from a person living in Minnesota, USA. This must be accomplished within one week.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: likes usa, usa likes, social likes, 000 likes, facebook week, likes week, 000 facebook, living social, minnesota

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Elk River, United States

Mã Dự Án: #1015690

Đã trao cho:

rajib999

sir i can do the job as u wanted

$80 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

vsureshk

Let us start this work

$80 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1
lovely984

Sir Iam ready for this job

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0