Đã Đóng

German facebook like needed

1000 real German facebook like [url removed, login to view] should be real.I will check all fans & their ip [url removed, login to view] your rate per 1k fans.I wants to pay $8 per 1k [url removed, login to view] bidder won this job.

Only serious bidder apply for this job.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: german facebook, facebook like, facebook like needed, address facebook, 1000 german, lowest fans, pay facebook 1000, per 1000 fans, facebook german, german job, german fans, facebook ip, facebook apply, facebook address, english german translation standard rate word, average pay hourly rate autocad drafter, address need facebook, german translation hour rate, german english translator rate 2009, german english proofreading rate per word, german english translation rate, pay per bid lowest bid auction, typers needed easy work 1000 pay, marketing facebook myspace pay friends

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) rajshahi, Bangladesh

ID dự án: #1729463

2 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

rasselnijam

please check my pm

$30 USD trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.9
TanmoySurjo

i can understood your job... i want to complete this work.. so , i hope you give me this work.. i have finished your work with smoothly. thank you.

$31 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0