Đã Đóng

likes, votes needed urgently

i need 25000 likes in 10 days, and 700votes, form now. the price is fixed at $50/25000 likes, the vote is: $15/700votes in only 1.5days. please, serious people bid, thank!!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: urgently serious, facebook vote votes, need 25000 facebook, likes needed urgently, votes needed, need facebook vote, 25000 likes, need 25000, votes needed facebook, votes likes, likes votes, people urgently needed, need facebook votes bid, facebook votes needed, need likes votes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rajshahi, Bangladesh

Mã Dự Án: #1663857

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ashrafulbiplob

Please PM me details, willing to start right away.

$30 USD trong 1 ngày
(109 Đánh Giá)
5.9
explores

Dear Hiring Manager, i can eliminate the tense of your project .i am able to provide you those services.my rate is $120 for your total project. replay me soon with work details. with thanks tanzeer

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.6