Đã Hủy

need facebook fans

hello i want Facebook fans....i want 1lake fans originals..i will only pay 3$ thats it....bid if you are agree.....when 1lake will complete i will release payment

bid if agree

dun bid more than 3$

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: want facebook

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

Mã Dự Án: #1749686

4 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

chandanghosh

Dear sir, Please check PM for detail. You will be Satisfy.

$2 USD / giờ
(196 Đánh Giá)
5.6
sarnalata79

Dear sir Please Check PMB before hire anyone.

$3 USD / giờ
(104 Đánh Giá)
4.7
lancerdesk

please see pm

$30 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
4.3
simplelife1967

send me the information and I will fan...payment posted within one day of fanning...thank you

$3 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0