Đã Hủy

Need 5K Indian Facebook Page Like

I need 5000 Indian fans for my existing facebook page of a news website. I need them within 3 days.

Payment Terms -

1st Milestone release when i got 2500 fans

2nd Milestone release when i get another 2500 fans

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: page like, indian news, facebook page, facebook page like, indian page facebook, indian page, website indian, need website facebook page, indian fans page, need 5000 facebook, 5000 page fans, adlity, page 5000, 5000 page, need 2500, facebook page 5000, 5000 facebook page, indian fans, need fans website, milestone page, existing facebook, indian girls need, need facebook page, facebook page website, payment facebook page

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Meerut, India

Mã Dự Án: #1748755

1 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

fbdiamond

Just order for [url removed, login to view] PM>

$30 USD trong 30 ngày
(155 Đánh Giá)
5.3
lancerdesk

please see pm

$55 USD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
4.3