Đang Thực Hiện

Private Project

Private project for user 'RafeSume', do not bid unless you are this user.

As discussed, $45 for at least 5,000 facebook followers / likes to the url specified via PM.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: crookedalley, rafesume, buy likes followers, url php conflict facebook, twitter private block followers, likes followers suppliers, url login option facebook, networking project bid, bid private project, facebook private

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Edmonton, Canada

Mã Dự Án: #1648518

Đã trao cho:

RafeSume

***Thanks for Private Project***

$45 USD trong 5 ngày
(177 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

iamqasimaslam

Pm Send Sir

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.2