Đang Thực Hiện

Project for Rafesume 2

This is a facebook project for Rafesume and he has to get 5000 fans to my allocated facebook page.....................................................

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook project, 5000 project, rafesume, project youtube facebook tietter, project report facebook orkut, project mention facebook application, project emails facebook

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1740801

Đã trao cho:

RafeSume

Thanks for Project sir

$50 AUD trong 5 ngày
(153 Đánh Giá)
5.9