Đã hoàn thành

Project for Rafesume 2

This is a facebook project for Rafesume and he has to get 5000 fans to my allocated facebook page.....................................................

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook project, 5000 project, book project create facebook page, project create facebook page kids, rafesume, project youtube facebook tietter, project report facebook orkut, project mention facebook application, project emails facebook

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1740801

Đã trao cho:

RafeSume

Thanks for Project sir

$50 AUD trong 5 ngày
(153 Đánh Giá)
5.9