Đã Hủy

7 PVA Facebook accounts with 5k friends each

I need 7 PVA Facebook accounts with 5k friends each.

Each account has from 4800 to 5000 friends

80% of the friends live in the US.

Friends are real, not fake.

Give me the price for 7 accounts a time of delivery plz.

Thanks.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: real pva, pva facebook accounts, facebook accounts friends, need pva account, friends of, fake accounts, Facebook PVa, live accounts, need pva facebook accounts, need facebook account 5000, facebook accounts 5000 friends, 5000 facebook pva, 5000 accounts, 5000 facebook account, facebook accounts need, fake facebook accounts, friends social networking, facebook friends real friends, facebook 5000 friends, need 5000 facebook friends, facebook fake account 5000, facebook live, friends 5000, need facebook account 5000 friends, facebook pva price

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #1023859

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

synergetic

Thanx for the invite chk your pmb

$30 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
4.9
vertex12

Hello, Please check your PMB. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0