Đã Đóng

1k Real Australian Like Need

I need 1000 Australian Facebook Like (Must be real ) within 5 days.

All like Must be real.

1. must have profile picture

[url removed, login to view] have 30+ friends.

I check all like,so don't give me any fake like.I don't give you any password or login info.

My Budget 10$ for this [url removed, login to view] [url removed, login to view] only apply if you agree with this terms.

I need a experience worker..

Thank You :)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: worker i need a job, please give me my password, please give me my facebook password, job australian, australian job, need real australian, i need a worker, fake picture, facebook real like, facebook 1000 picture, real profile, real friends profile, australian need friends, 1000 need facebook, australian friends facebook, fake facebook profile 1000 friends, 1000 facebook password, experience worker, need 1000 password, facebook profile 1000 friends, 1000 facebook picture, facebook profile info, need 1000 facebook picture, need australian friends, real australian facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1619790

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Minhaz7

I will work with ur [login to view URL] pm.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0