Đang Thực Hiện

2,500 US REAL Facebook Likes

I need 2,500 facebook Likes and should be completed in 8 days. I will send the details to the winning bid.

Please note I'm a reseller so please bid accordingly.

thanks,

Craig

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: craig, likes likes, likes reseller, please likes, 500 details, likes bid, likes real, social likes, need likes please, need 500 likes, real likes, facebook real, completed likes, facebook 500, 500 likes, need 500 real likes, reseller facebook, need 500 facebook, 500 facebook, bid likes

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Long Island City, United States

Mã Dự Án: #1008518

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

lancerboy1206

===== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. =====

$50 USD trong 5 ngày
(2241 Đánh Giá)
8.8
veinbust1

Hi as [url removed, login to view] select and let me [url removed, login to view] !

$120 USD trong 8 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0
Reza987654321

I am very intersting on your project. Please check PMB

$30 USD trong 8 ngày
(49 Đánh Giá)
5.0