Đang Thực Hiện

2,500 US REAL Facebook Likes

I need 2,500 facebook Likes and should be completed in 8 days. I will send the details to the winning bid.

Please note I'm a reseller so please bid accordingly.

thanks,

Craig

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: craig, likes reseller, please likes, 500 details, likes bid, likes real, social likes, need likes please, need 500 likes, real likes, facebook real, completed likes, facebook 500

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Long Island City, United States

Mã Dự Án: #1008518

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

lancerboy1206

===== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. =====

$50 USD trong 5 ngày
(2241 Đánh Giá)
8.8
veinbust1

Hi as discussed.Please select and let me start.Thanks !

$120 USD trong 8 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0
Reza987654321

I am very intersting on your project. Please check PMB

$30 USD trong 8 ngày
(49 Đánh Giá)
5.0