Đã hoàn thành

500 Real Untargeted Facebook Likes

I have another project for a client that needs 500 untargeted REAL facebook likes/fans. Should be completed in 2-3 days max.

I'm a reseller so please bid accordingly.

Thanks!

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: likes reseller, please likes, likes bid, likes real, facebook needs, likes project, social likes, real likes, project likes, facebook real, untargeted likes, facebook max, completed likes, facebook 500, 500 likes, 500 fans likes, reseller facebook, fans max, max bid facebook

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Long Island City, United States

ID dự án: #1010327

Được trao cho:

RockingExpert

Lets start !!

$30 USD trong 3 ngày
(777 Đánh Giá)
7.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

marjanahmed13

~ Lets start ~

$30 USD trong 1 ngày
(2718 Nhận xét)
8.6
kevin15

Check your inbox

$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
vampirodevil

I´m ready for this job! look for quality and a job well done, in the exact time you need it ready, please check PM for more details! thank you

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0