Đang Thực Hiện

500 Real Untargeted Facebook Likes

I have another project for a client that needs 500 untargeted REAL facebook likes/fans. Should be completed in 2-3 days max.

I'm a reseller so please bid accordingly.

Thanks!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: likes reseller, please likes, likes bid, likes real, facebook needs, likes project, social likes, real likes, project likes

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Long Island City, United States

Mã Dự Án: #1010327

Đã trao cho:

RockingExpert

Lets start !!

$30 USD trong 3 ngày
(777 Đánh Giá)
7.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

marjanahmed13

~ Lets start ~

$30 USD trong 1 ngày
(2718 Đánh Giá)
8.6
kevin15

Check your inbox

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
vampirodevil

I´m ready for this job! look for quality and a job well done, in the exact time you need it ready, please check PM for more details! thank you

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0