Đã hoàn thành

1000 Real USA facebook fans need

I need 1000 Real/Active Facebook fans need.

Apply if you can give 100% Real/Active USA Facebook fans.

Thanks

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: usa facebook, 1000 fans thanks, usa real fans, real usa facebook, active usa, 1000 usa facebook, abdulhaimo, 1000 usa fans, 1000 usa, fans need, need facebook usa traffic, need usa real traffic, real usa, facebook apply, 1000 real, 100 real

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Chandpur, Bangladesh

ID dự án: #1703360

Được trao cho:

lancerboy1206

===== Hi, lets start. =====

$35 USD trong 7 ngày
(2523 Đánh Giá)
8.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 7 ngày
(274 Nhận xét)
6.5
ashrafulbiplob

Just PM me details, willing to start right away.

$30 USD trong 1 ngày
(98 Nhận xét)
5.9
vsureshk

Let us start.

$30 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
5.1