Đã Đóng

Social media following

I am after 10,000 likes and twitter followers to a community based environmental initiative.

They must be real account with good history, and have a decent social size of their own. I am after quality.

Thanks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: social media account, twitter community, community social networking, good quality twitter followers, real quality followers, based social media, social networking community, based twitter followers, facebook social, social bookmarking quality sites, add followers twitter account, social community facebook, followers twitter account, status good account megashares

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) RAJSHAHI, Bangladesh

Mã Dự Án: #1748835

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerdesk

please see pm

$30 AUD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
4.3