Đã Đóng

Urgent Facebook Vote

1. Go to [url removed, login to view]

2. Allow the application

3. Select Politics on the Categories filed

4. Find and click on this image: [url removed, login to view]

5. Click on Facebook Like button on that image

500 vote in 10hr, low bidder will be awarded.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook find, vote and, facebook vote, filed, urgent facebook, facebook low, low facebook, vote application, vote facebook apps, facebook vote apps, vote application facebook, facebook urgent, facebook vote application, vote 500 facebook, vote facebook, select facebook, facebook select, image facebook application, facebook application bidder, allow vote, embed flash facebook apps, create facebook apps getafreelancer, facebook apps embedding flash, facebook apps freelance, facebook apps automated invites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1726070

6 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

FbTwSupplier

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5
explores

Dear Sir, please check your pmb for more details ............

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1
asad0011

i can provide you 500 vote within 10 hour .

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
peculiarsmiles

100% Guaranteed satisfaction. Please check my PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.7
joywok

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$175 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Expertjobboy

Dear Sir, I am very confidently hope that if you give me the Oppurtunatity , i will done this Job successfuly.

$65 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0