Đã Đóng

Viral Social Marketing

I need a facebook viral script. MUST BE EXTERNAL SCRIPT, NOT AN APP

Must have these requirements -

Auto-share when page is accesed.

Auto-like when page is accesed.

Redirects to next page when they click anywhere on page.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Marketing lan truyền

Xem thêm: facebook social marketing, app facebook viral, click marketing, viral marketing, viral facebook, social viral, auto share, auto click facebook script, auto viral, share auto facebook, share auto, app auto click, facebook anywhere, auto share page, script facebook share auto, facebook page viral script, auto page share script, facebook auto viral share, facebook page auto need, auto click facebook, facebook script auto share, auto viral facebook, page facebook auto, script facebook auto page, auto script share

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1652134

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

vrytfghsk

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vktgbhy

PLEASE SEE PMB

$165 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
edrftg

PLEASE SEE PMB

$165 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0