Đã Đóng

Viral Social Marketing

I need a facebook viral script. MUST BE EXTERNAL SCRIPT, NOT AN APP

Must have these requirements -

Auto-share when page is accesed.

Auto-like when page is accesed.

Redirects to next page when they click anywhere on page.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Marketing lan truyền

Xem nhiều hơn: facebook social marketing, app facebook viral, viral marketing is, click marketing, viral-social, viral marketing, viral facebook, social viral, auto share, auto click facebook script, auto viral, share auto facebook, facebook page auto page script, share auto, app auto click, share auto share script, auto auto share, facebook anywhere, auto share page, facebook app viral share script, script facebook share auto, facebook page viral script, auto page share script, facebook auto viral share, facebook page auto need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

ID dự án: #1652134

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

vrytfghsk

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vktgbhy

PLEASE SEE PMB

$165 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
edrftg

PLEASE SEE PMB

$165 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0