Đã Đóng

Create Facebook Page - Manage Twitter account

You Crate the facebook fan page for this site [url removed, login to view] and add 2000 SEO company...

Create the Twitter account to add 5000 followers and 7000 twitters

Take the details from [url removed, login to view]

You need to finish 3Weeks

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem nhiều hơn: manage twitter page, manage facebook page, Facebook fan page create, create facebook, create facebook page, create facebook account, page create account facebook, manage twitter facebook, twitter 2000, fan page 5000, www facebook twitter com, create facebook account twitter account, facebook twitter create account, fan facebook page, page create facebook account, fan details page, www create facebook account, create social networking site facebook, 5000 company details, 5000 facebook fan page

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) k nsji, India

ID dự án: #1616978

3 freelancer đang chào giá trung bình $533 cho công việc này

PowerHunters

We can create a custom landing page on facebook and matching background on twitter and get you the fans and followers. See PM Thanks PowerHunters

$500 USD trong 10 ngày
(52 Nhận xét)
6.5
webzin

Lets get it done.. Thnx Webzin Infotech

$750 USD trong 20 ngày
(24 Nhận xét)
5.7
RemoteEarn

Get Instant Website Report

$500 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
qotingan

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0