Đã Đóng

Create Facebook Page - Manage Twitter account

You Crate the facebook fan page for this site [url removed, login to view] and add 2000 SEO company...

Create the Twitter account to add 5000 followers and 7000 twitters

Take the details from [url removed, login to view]

You need to finish 3Weeks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: manage twitter page, manage facebook page, facebook fan page create, create facebook, create facebook page, create facebook account, page create account facebook, manage twitter facebook, twitter 2000, fan page 5000, facebook twitter create account, fan facebook page, page create facebook account, fan details page, 5000 company details, 5000 facebook fan page, need facebook account 5000, fan page 2000, finish page facebook, 7000, create facebook page twitter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) k nsji, India

Mã Dự Án: #1616978

3 freelancer đang chào giá trung bình $533 cho công việc này

PowerHunters

We can create a custom landing page on facebook and matching background on twitter and get you the fans and followers. See PM Thanks PowerHunters

$500 USD trong 10 ngày
(52 Đánh Giá)
6.5
webzin

Lets get it done.. Thnx Webzin Infotech

$750 USD trong 20 ngày
(24 Đánh Giá)
5.7
RemoteEarn

Get Instant Website Report

$500 USD trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
3.9
qotingan

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0