Đã Hủy

10k Facebook like need.

Dear ,

I need a team or person who can give me a support of 10k like.

conditions :

* worldwide fan need.

* real people

* rate is 3$/1k

* payment in moneybooker after complete project.

If I am happy with work then should be get regular order from me.

Regards,

kuntal

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: get facebook like, facebook support team, twitter support, give 10k, need complete project, facebook fan need, real person facebook, need real twitter, 10k twitter, 10k fan, need 10k fan, facebook support, kuntal0007, facebook team, 10k fan facebook, twitter facebook team, regular facebook, need moneybooker, facebook fan 10k, 10k facebook, need work team, 1k payment , 10k, facebook flash api project, facebook application design project

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1701568

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

imrulnsu

sir, i can help you.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0