Đã hoàn thành

need 12k fans

Được trao cho:

shahriabd

Ready to start....

$70 USD trong 7 ngày
(172 Đánh Giá)
5.9

12 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 1 ngày
(2655 Nhận xét)
9.0
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 2 ngày
(1235 Nhận xét)
8.2
Rstanjim

((:Dear sir very Nice project:))i give u my best offer with quality service i promise u plz check me PmB thz:)):))

$30 USD trong 1 ngày
(725 Nhận xét)
7.3
BSUS60

Plz check pm

$30 USD trong 1 ngày
(395 Nhận xét)
7.2
momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 1 ngày
(278 Nhận xét)
6.9
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 1 ngày
(134 Nhận xét)
6.6
chandanghosh

Dear sir, Please check PM for detail. You will be Satisfy

$30 USD trong 1 ngày
(195 Nhận xét)
5.6
akankha

please see my massage

$30 USD trong 12 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
Stephen082

EXPERT========>>>>>>> PLEASE CHECK PM

$30 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
2.6
iamqasimaslam

Pm Send Sir

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
biplob9

Dear sir, Please cheek ur PMB.

$99 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0