Đã Hủy

need 1k fb likes and 1k twitter follows only from canada

i need 1k facebook likes only from canada

and 1k twitter followers only from canada

project must be complete in 1 day.

paymnt 14$ through moneybookers account.

i need it urgent

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: paymnt, likes likes, need likes account, need urgent likes, need followers urgent twitter, likes day, likes twitter, account facebook follows, account canada, followers twitter canada, follows, twitter followers day, likes canada, twitter need account, urgent likes, facebook follows, canada twitter follower, likes need worldwide, twitter follower need, hotmail twitter accounts need, twitter follows, twitter followers urgent, paid twitter likes, likes follows, sell twitter likes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dunya pur, Pakistan

Mã Dự Án: #1736031

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ssuet123

Hi i can provide u unlimited real FANS/FOLLOWERS. As i am not a reseller like others I am the geniun [url removed, login to view] check PM

$30 USD trong 1 ngày
(457 Đánh Giá)
7.3
hasanreja

=========Hello,Please Check My P.M Details============

$30 USD trong 10 ngày
(30 Đánh Giá)
3.8
sharpesavage

Hello ready for work. Check pmb.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0