Đang Thực Hiện

need a supplier for 5k facebook fans

I need a supplier to deliver 5k fans to my facebook fanpage would like fo you to submit a test job so I can see the quality of your work. Thanks

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội, Twitter, YouTube

Xem thêm: i need a supplier, supplier quality, fanpage fans, facebook submit work, need fanpage, need facebook supplier, social fans supplier, need fans fanpage, test facebook, twitter fans supplier, need supplier, supplier twitter, fans fanpage, fans supplier, twitter supplier, need facebook fan supplier, facebook supplier, supplier facebook, quality need job, good work need quality work, need good quality work, 5k

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) north hills, United States

Mã Dự Án: #1669556

Đã trao cho:

shahriabd

Hello sir i m ready for your job. Please check my pmb thanks

$120 USD trong 10 ngày
(172 Đánh Giá)
5.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 5 ngày
(1236 Đánh Giá)
8.2
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$30 USD trong 5 ngày
(134 Đánh Giá)
6.6
FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(247 Đánh Giá)
6.6
seomaster212

hi sir i am ready for work kindly check pm

$60 USD trong 3 ngày
(148 Đánh Giá)
6.7
noyon47

Dear sir, Could you plz check pm for more. Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(169 Đánh Giá)
6.1
ffbbfans

ready to start work with you

$30 USD trong 5 ngày
(32 Đánh Giá)
4.5